Bedrijven die data-gedreven werken zijn innovatief, wendbaar en werken nauw samen met hun klanten en zijn daardoor zeer succesvol. De sleutel voor dit succes is terug te vinden in hun data-strategie en de wijze waarop zij deze hebben geïmplementeerd in de eigen organisatie.


DataMind Your Business is een ‘data strategy firm’, gespecialiseerd in het ontwikkelen van een data strategie en het implementeren hiervan in de cultuur van de organisatie. Met speciale data-literacy programma’s verhogen wij het data-bewustzijn bij alle medewerkers zodat inzichten uit data in de gehele keten beter en sneller kunnen worden toegepast.

DMYB

Het geheim achter
de data-gedreven organisatie

Data-gedreven ondernemingen zijn succesvolle ondernemingen. De reden hiervoor is in de basis vrij simpel. Zij maken optimaal gebruik van alle beschikbare data in de organisatie om deze in te zetten voor actionable insights. Zij nemen daardoor gefundeerde (geautomatiseerde) beslissingen op basis van inzicht en kennis die uit deze data voortkomen Hierdoor zijn zij als organisatie wendbaar, veerkrachtig en in staat om snel te acteren in een continue veranderende markt en daardoor succesvoller.

Deze ondernemingen hebben een voor hen optimale balans gevonden voor de in te zetten analytics, platformen en processen maar vooral omdat hun medewerkers het data-gedreven denken hebben omarmd. Hierdoor kunnen zij voedingsbodem bieden aan experimenten, continue leren en verbeteren met hun (interne) klanten én dus ook
data-gedreven sturen.

Wat is het geheim van deze organisaties? Zij hebben een visie en een strategie ontwikkeld hoe zij zich kunnen ontwikkelen naar een data-gedreven onderneming en hebben hier een aansprekend verhaal over gecreëerd. Zo bieden zij de organisatie context en perspectief over de te varen koers om data-gedreven ambities te realiseren. Het effectief communiceren door story-telling van deze strategie creëert impact en biedt een fundament voor een data-gedreven mindset- en cultuur.

DMYB geeft een gezamenlijk startschot voor deze data-gedreven ontwikkeling. In het tempo dat past bij ambitie en het maturity- en kennisniveau van de organisatie.

DataMind Assessment

Is er reeds een breed gedragen (data-gedreven) visie & strategie? Wat is het ambitie niveau rondom data-gedreven inzichten en wat is het engagement hiervoor binnen de organisatie? Op welke cultuurwaarden drijft de organisatie? In welke processen is er al sprake van inzicht gedreven besluitvorming?

DataMind Strategy

Definitie missie & visie resulterend in een data-gedreven strategie. Processen in kaart die als eerste worden gedreven door data inzichten. Opzetten fundament kennisplatform over alle afdelingen. Basis creëren om silo's met elkaar te verbinden en in balans te brengen. Waardecreatie in de keten vanuit de innovatie funnel.

DataMind Story

Vertaling van de strategie naar de Compelling Data Story in de eigen taal van de organisatie. Afgestemd op het kennisniveau en de betrokkenheid van de gehele organisatie creëren we een data-gedreven mindset. De verwoording en verbeelding van waarderealisatie in de keten, gericht op de klant en eindgebruiker.

DataMind Coach

Begeleiding om data-gedreven maturity & engagement te borgen en verder te ontwikkelen. Initiëren van nieuwe processen, projecten en klantcases of projecten die data-gedreven worden opgestart. Gezamenlijk met klanten, partners en kennis instituten data-gedreven innovatie opstarten.

Wat is de kritische succesfactor voor
de data-gedreven onderneming?

Benieuwd naar de visie van de branche organisatie DDMA?
Klik op onderstaande link om Diana Janssen, voorzitter van de DDMA, te zien en te horen tijdens een paneldiscussie rondom de data-gedreven onderneming.
Georganiseerd door Graydon en DMYB.

Bekijk video

Luc Schrover - Managing Director TU Delft VG

"De aanpak van DataMind Your Business snijdt hout als het gaat om het neerzetten van de juiste DataMindset. Echt een verademing, omdat ze beginnen bij de mens en niet bij de techniek of het algoritme"

Cultuur is bepalend voor
het digitale succes

Bedrijven in Nederland besteden miljoenen euro's aan digitale transformatie. Toch mislukt 70 procent van alle digitale transformatieprojecten, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker IDC. Organisaties geven prioriteit aan investeringen in technologie en besteden minder aandacht aan de cultuur. Een goede datacultuur is echter het geheim achter het succes van de data-gedreven onderneming. Zonder goede datastrategie en -cultuur kan een organisatie niet profiteren van de mogelijkheden om te innoveren met data. Wanneer technologie wordt geïmplementeerd om de waarde van data te maximaliseren, is het belangrijk dat management en directie haar bestaande cultuur tegen het licht houdt om het rendement van hun investering te maximaliseren.

Hoogleraar Frans Feldberg doet als professor Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam al jaren onderzoek naar de rol van data als ‘driver’ van innovatie. Volgens hem wordt er bij een goede datacultuur in een organisatie een gemeenschappelijke taal gesproken. “Binnen zo’n organisatie is een gemeenschappelijke taal en houding ontwikkeld om de mogelijkheden die data en analytics bieden maximaal te benutten. De technologie is daar slechts een klein onderdeel van. De kritische succesfactor ligt in de juiste mindset bij de medewerkers die de verschillende disciplines verbindt. Deze mindset wordt gevoed door een gemeenschappelijke taal.” Hij ziet dat vrijwel iedereen geïnteresseerd is in data, maar dat businessmensen vaak andere vragen stellen dan IT’ers.(Bron: ICT Magazine)

Volgens Feldberg moet je die gemeenschappelijke taal zien als een gedeeld begrippenkader om met elkaar het verhaal rondom data, analytics en waardecreatie te kunnen vertellen. “Een taal die alle relevante betrokkenen begrijpen en spreken, van data scientist, business unit manager, uitvoerenden, tot en met de raad van bestuur. Deze taal draagt bij aan het voeren van het juiste gesprek: hoe dragen data en analytics bij aan het creëren van waarde, wat betekenen ze voor ons businessmodel, voor mijn dagelijkse praktijk? Vanuit dit gemeenschappelijke referentiekader kun je bepalen wat belangrijke databronnen zijn, welke activiteiten je onderneemt, bijvoorbeeld op het gebied van AI, en welke partners cruciaal zijn om je doelen te bereiken.”


DataMind Your Business B.V.
Lange Leidsedwarsstraat 148H
1017 NN AMSTERDAM
info@dmyb.nl
+31612964702

KvK: 81461925
BTW: NL862103538B01

Roon Hulshoff

Relaties

Roon is een data professional in hart en nieren. Hij heeft bedrijven als SIZO, Cendris en PostNL Data Solutions mede voortgestuwd in hun ontwikkeling. Roon is de drijvende motor achter DMYB. Hij is intuïtief sterk om veranderings-processen in te zetten en heeft veel ervaring om de DataMindset van organisaties op een hoger plan te krijgen. Hij weet mensen bijeen te brengen, te enthousiasmeren en te stimuleren om het onontgonnen data potentieel te identificeren en praktisch in te zetten. Naast alle 'data & analytics' ervaring heeft Roon ook een achtergrond in de trainingssector waar hij zijn passie heeft gevonden in het vrijmaken van menselijk en organisatorisch potentieel op weg naar groei. DMYB geeft hem veel energie en passie.

In zijn vrije tijd bezoekt hij veel klassieke concerten en maakt hij zich verdienstelijk als commissielid bij het Genootschap van Sint Jacob. Als pelgrim maakt hij graag lange fietstochten naar Santiago de Compostella of elders.

Edwin Provoost

Development

Edwin is commercieel ingesteld met het sales profiel van een hunter. Sterk in het bedenken, presenteren én overtuigen van data-gedreven oplossingen over de assen van Platform - Process – People.

Edwin is een geëngageerd persoon, gewend om te adviseren op tactisch en strategisch niveau en in staat mensen en de organisatie beter te laten presteren door toepassing van innovatieve data-gedreven technologie.
Edwin heeft een achtergrond in de bedrijfskunde. Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt ondermeer tot uiting als voorzitter bij de lokale voetbal vereniging waar hijzelf op niveau heeft gespeeld.

Arjan Schoe

Strategy

Arjan is een bruggenbouwer pur-sang, een geëngageerd en toegankelijk mens die gezien zijn achtergrond en voortrekkersrol op het vlak van data & analytics over de laatste jaren in de telecom industrie hierover veel expertise heeft opgebouwd. Het ogenschijnlijke gemak waarmee hij deze expertise kan overbrengen ligt besloten in zijn talent om zich te kunnen verplaatsen in de behoeften van de persoon waar hij kennis aan overdraagt. Hierdoor is hij in staat om op alle niveau's de diverse afdelingen en silo's binnen de onderneming te betrekken bij de digitale transformatie c.q. data-gedreven ontwikkeling. Zijn strategisch inzicht zet hij in om betrokkenen te voorzien van context en perspectief om deze transformatie vorm te geven vanuit de (data) mindset van de mensen in de organisatie en zo de versnelling vorm te geven. Arjan is vanaf begin 2021 Associate Partner bij DataMind Your Business.