10 november 2020 | By DMYB

Data-inzichten direct vertalen naar commercieel succes

No comments

De ‘data & analytics’ afdeling van een bedrijf heeft de beschikking over een schat aan data, informatie en inzichten om deze te integreren in de sales- en marketing processen en activiteiten. Vanuit deze afdeling wordt er een project opgestart om sales te helpen deze inzichten toe te passen. Doel hierbij is om zo beter in te kunnen spelen op de customer journey en onboarding process en dus een hogere conversie te realiseren. De presentatie van dit initiatief tijdens een sales meeting wordt afgedaan onder het mom van “Dit gaat allemaal niet werken, wij werken heel anders en dit past uberhaupt niet bij sales mensen. Geef mij maar gewoon hoger converteerbare leads!”. Herkenbaar? 

Cultuur
We definiëren cultuur als de collectieve mentale programmering die de leden van de ene organisatie of afdeling onderscheidt van die van een andere. In bovenstaand voorbeeld is er overduidelijk sprake van niet gelijke culturen. Er is geen sprake van goed of fout, zelfs de uitgangspunten zijn gelijk. Beide afdelingen spreken een andere taal en ze begrijpen elkaar niet voldoende. Vaak zijn het ook verschilende type mensen.
Hoe krijg je deze mensen dan op één lijn?

Cultuur is aangeleerd & gedragen door medewerkers
Enkele van de gemeenschappelijke kenmerken van cultuur zijn: iets dat door mensen wordt gedeeld en gedragen door de medewerkers. Cultuur is daarnaast aangeleerd en niet onmiddellijk zichtbaar, noch direct beïnvloedbaar en cultuur heeft een duurzaam stabiel karakter. Cultuurverandering begint en eindigt dan ook bij de medewerkers van een team, afdeling en organisatie.

Dynamiek van personen, teams & afdelingen
Om elkaar beter te kunnen begrijpen brengen we alle kwaliteiten, behoeften, waarden en drijfveren van ieder persoon en dus van een team of organisatie in kaart op basis van 4 archetypen. Deze 4 archetypen hebben speciale banden met elkaar. Dat kan soms heel goed uitpakken en soms helemaal niet. En daarom gaan we op zoek naar de correlatie van deze speciale banden en zoeken we de sterkste combinaties op binnen de teams en afdelingen. Zo brengen we balans en vertrouwen in het nieuwe data-gedreven denken.

Compelling Data Story in de gemeenschappelijke taal
Nu we de onderlinge verhoudingen van personen en afdelingen in kaart hebben stemmen we de ‘Compelling Data Story’ hierop af. Het fundament van deze story telling is gebaseerd op het door Harvard ontwikkelde ‘Program on Negotiation (PON)’ en werkt ook op basis van 4 archetypen. Hierdoor is de boodschap afgestemd op de personen en bijhorende dynamiek van de afdelingen en spreken we dezelfde (gemeenschappelijke) taal.

Data-inzichten vertalen naar commercieel succes
De basis, het fundament is de data-strategie van de onderneming. De Compelling Data Story verbindt de strategie met de interne organisatie. Hierdoor spreken afdelingen dezelfde taal, zitten zij op één lijn en kunnen zij in bovenstaand voorbeeld data-inzichten direct vertalen naar commercieel succes!

POSTED IN / DMYBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *