29 oktober 2020 | By DMYB

Hoe begrijpen data-scientists, IT en sales elkaar?

No comments


Data story verbindt de strategie met de organisatie
DataMind Your Business is een ‘data strategy firm’, gespecialiseerd in het ontwikkelen van een datastrategie en een data story, die in de gemeenschappelijke moedertaal is geschreven. Zodra deze data story ontwikkeld is, implementeren we die in de data-cultuur van de organisatie.

Creëer het Oranje gevoel
Nu horen we je denken: “Mooi zo’n gemeenschappelijke moedertaal van de organisatie, maar onze IT-er spreekt niet de taal van onze marketeer of van onze salesreps. Dus hoe zien jullie dat voor je?” Een terechte vraag. De oplossing ervan ligt in de ‘compelling data story’ van de organisatie. En wanneer deze voor iedereen binnen de organisatie hetzelfde is en voor iedereen even duidelijk, dan maakt het niet uit of de één het IT-dialect gebruikt en de ander een Sales-dialect. Vergelijk het met ‘Oranje’: Iemand uit Groningen juicht net zo hard voor ‘Oranje’ als iemand uit Zeeland. Omdat we allen voor Oranje zijn. Deze vergelijking geldt ook voor de data story van je organisatie. Wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan, wanneer iedereen hetzelfde verhaal kent, voelt en vertelt, dan zijn de dialectverschillen irrelevant.

Perfecte harmonie binnen de organisatie
De compelling data story moet dus een harmonieus verhaal zijn, dat door de gehele organisatie zelf gedragen wordt. Eén van de methodieken die we hiervoor gebruiken, is het ‘Inner Family’ Personality Model, een van oorsprong door de Indianen toegepaste methodiek om de harmonie binnen de groep stamhoofden -en dus de stam zelf- zo goed mogelijk te hebben én te houden. De methodiek gaat uit van het principe dat elk individu, elk team én elke organisatie 4 archetypen in zich heeft (man-vrouw-jongen-meisje), die zich in meer of mindere mate profileren. Door te onderzoeken welke archetype(n) het sterkst vertegenwoordigd is(/zijn) en welke het zwakst, kun je een individu, team of organisatie beter duiden. Dit duiden zorgt ervoor dat je op zoek gaat naar de perfecte harmonie binnen je organisatie. En als je die harmonie gevonden hebt en vertaalt naar een gemeenschappelijke moedertaal, kun je hiermee je het verhaal intern en extern eenduidiger vertellen. Omdat iedereen het draagt.

Wetenschappelijke ondersteund
Dit wordt ondersteund door hoogleraar Frans Feldberg, die als professor Data-Driven Business Innovation aan de VU Amsterdam al jaren onderzoek naar de rol van data als ‘driver’ van innovatie. Volgens hem wordt bij een goede datacultuur in een organisatie een gemeenschappelijke taal gesproken die bijdraagt aan een verhoging van de data-geletterdheid van de onderneming. Immers, naarmate managers en medewerkers bekender raken met data & analytics, vanuit deze datacultuur, zullen ze ook sneller geneigd zijn deze technieken te betrekken in belang¬rijke (besluitvormings) processen.

“Binnen zo’n organisatie is een gemeenschappelijke moedertaal en houding ontwikkeld om de mogelijkheden die data en analytics bieden maximaal te benutten. De technologie is daar slechts een klein onderdeel van. De kritische succesfactor ligt in de juiste mindset bij de medewerkers die de verschillende disciplines verbindt. Deze mindset wordt gevoed door een gemeenschappelijke taal.”

POSTED IN / DMYBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *