20 oktober 2020 | By DMYB

De data-cultuur uit zich in een gemeenschappelijke moedertaal… welke moedertaal spreekt jouw organisatie?

No comments

Hoogleraar Frans Feldberg doet als professor Data-Driven Business Innovation aan de VU Amsterdam al jaren onderzoek naar de rol van data als ‘driver’ van innovatie. Volgens hem wordt bij een goede datacultuur in een organisatie een gemeenschappelijke taal gesproken:

“Binnen zo’n organisatie is een gemeenschappelijke moedertaal en houding ontwikkeld om de mogelijkheden die data en analytics bieden maximaal te benutten. De technologie is daar slechts een klein onderdeel van. De kritische succesfactor ligt in de juiste mindset bij de medewerkers die de verschillende disciplines verbindt. Deze mindset wordt gevoed door een gemeenschappelijke taal.”

Dit klinkt logisch. En we hebben er allemaal wel een gevoel bij. Maar wanneer je daadwerkelijk iets data-gedreven wilt zijn, moet je iets doen aan de datacultuur, moet je een datastrategie ontwikkelen en een compelling data story schrijven in de gemeenschappelijke moedertaal van de organisatie. Wat we daarmee bedoelen? Laten we even tegen het licht te houden wat de definitie is van een ‘gemeenschappeijke moedertaal’. 

GEMEENSCHAPPELIJKE MOEDERTAAL

De definitie van een moedertaal is: “…een taal die zonder formeel taalonderwijs wordt verworven. Kenmerkend voor sprekers van een moedertaal zijn de intuïtie die zij hebben over wat in hun taal al dan niet gezegd kan worden.” Anders gezegd, de moedertaal is een taal die je van nature spreekt, waar je in droomt en waar je niet bij hoeft na te denken. Het is het fundament van je verbale communicatie.  

Een gemeenschappelijke moedertaal maakt het – net zoals een echte taal – eenvoudiger om met elkaar te communiceren over intenties, waarden, normen en overtuigingen. Het gemeenschappelijke begrippenkader zorgt dat je op een natuurlijke wijze een situatie of gebeurtenis snel kunt benoemen en bespreekbaar kunt maken. En dat je vaak aan een half woord genoeg hebt. Je mindset wordt dus hierdoor gevoed, volgens Frans Feldberg. Dus een data-gedreven mindset bij alle medewerkers leidt tot een data-gedreven onderneming. 

MINDSET

Alleen dan nog even goed duidelijk krijgen wat we hieronder verstaan: mindset. Het staat voor de manier waarop wij denken over onszelf en in het bijzonder over onze intelligentie en kwaliteiten. Wil je dus op zowel individueel niveau als op organisatieniveau je onderneming verbeteren door echt data-gedreven te zijn, dan is de juiste mindset nodig om dit te verwezenlijken. En die mindset betekent dat je als onderneming én als onderdeel van de onderneming je steeds kunt blijven verbeteren en ontwikkelen. Talenten zijn het startpunt; groeien betekent hard en slim werken, ervaringen opdoen, deze delen met elkaar via de gemeenschappeijke moedertaal en daar met zijn allen van te leren. 

De gemeenschappelijke moedertaal is dus de moedertaal van de organisatie die het eigen verhaal rondom data, analytics en waardecreatie vertelt. Een taal die alle relevante betrokkenen van nature begrijpen en spreken: van data-scientist, business unit manager, sales manager, receptioniste, tot en met directie. Zo worden de logische componenten Platform & Process verbonden met het magische component People en kan er een sterke balans ontstaan die leidt tot een data-gedreven cultuur. 

POSTED IN / DMYBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *