8 oktober 2020 | By DMYB

Welke processen worden 100% digitaal?

No comments

En hoeveel weerstand gaat dit geven?


Angst voor digitalisering
Lagere kosten, hogere resultaten, minder fouten, voorsprong op je concurrenten: voor welke manager of directielid klinkt dat nou niet aantrekkelijk? Maar verregaande digitalisering als bijvoorbeeld RPA (Robotic Process Automation) is voor de interne organisatie vaak een heikel punt dat veel weerstand kan teweegbrengen. Immers, veel medewerkers zijn bang dat de software robot hen volledig zal vervangen en dat hun input onnodig wordt.

Toepassingsgebieden
RPA is in verschillende branches inzetbaar voor zowel grote als kleinere organisaties. Elke organisatie kent repetitieve handelingen waar werknemers onnodig lang mee bezig zijn. RPA kan deze eenvoudig automatiseren en zo de tijd besteden aan dit soort werkzaamheden flink laten afnemen en zo kosten en tijd besparen én compliance verhogen door een nihil foutmarge.

De data-gedreven onderneming
Binnen de strategie naar de data-gedreven onderneming kan RPA zeker een onderdeel gaan uitmaken. Vanuit deze data-strategie zijn de processen in kaart gebracht met daarbij de impact wanneer deze vanuit data (inzichten) worden toegepast en eventueel worden geautomatiseerd.

Context & perspectief via de ‘compelling data story’
Het is ontzettend belangrijk om medewerkers binnen de gehele organisatie op de hoogte te brengen van de data-strategie. De ‘compelling data story’ zorgt ervoor dat managers en medewerkers deze begrijpen en kunnen uitdragen. De weerstand tegen verregaande digitalisering als RPA is dan minder of geheel niet aanwezig omdat iedereen deze ‘digital workforce’ kan plaatsen in het grote geheel en waarom deze toepassing noodzakelijk is. De medewerkingsbereidheid om op detailniveau de robot te ‘leren’ is dan optimaal en zorgt voor een snelle implementatie. Zo wordt RPA onderdeel van de data-strategie en hebben de medewerkers een goede stap gezet richting de data-gedreven cultuur. Want één ding kan een robot niet: de cultuur van een organisatie bepalen, want daar zijn echt mensen voor nodig.

POSTED IN / DMYBlogs