24 september 2020 | By DMYB

Hoe beperk je het risico op silo-denken?

No comments

Door een data-strategie te creëren die iedereen begrijpt!

Wanneer je als onderneming data-gedreven wilt zijn, is het belangrijk dat je je medewerkers daarin meeneemt. Dat je datastrategie en -visie ook hun verhaal is, waardoor alles en iedereen goed op elkaar afgestemd is en zij zich hiermee kunnen identificeren. Dat klinkt logisch, en toch horen we heel vaak dat dit niet -of niet goed- gebeurt. Met als gevolg dat de resultaten teleurstellend zijn.

Voorbeeld
Bij onderneming X is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een nieuw ERP platform en de direct daaraan gekoppelde processen. De trainingen om dit te gebruiken zijn afgerond en dus start het werken hiermee op dag Y. Het management en directie van onderneming X staan hier vanzelfsprekend achter en propageren dit. De balanced score-cards zijn aangepast en met behulp van analytics en een KPI-dashboard wordt hierop gestuurd, want dan is onderneming X data-gedreven. Of toch niet?

Strategie als oplossing voor silo-denken
Dit voorbeeld beschrijft een zogenaamde ‘punt-oplossing’. Alleen, het fundament waar deze oplossing op is gebaseerd, ontbreekt nog. Er is namelijk geen onderling verband en geen goede verbinding met het overgrote deel van de medewerkers. Het risico op silo-denken – grootste drempel voor de data-gedreven onderneming – blijft dan ook bestaan. De data-strategie is het fundament. En de oplossing. Hierdoor maken de diverse oplossingen onderdeel uit van een groter geheel. Dit grotere geheel vormt namelijk gezamenlijk een ‘end-to-end oplossing’.

Compelling Data Story
Het hoe en waarom (why-how-what) van de datastrategie wordt verteld in de ‘compelling data story’. Deze data story vertelt het verhaal over waardecreatie en welke processen en besluitvorming feitelijk – dus direct vanuit data & analytics – worden aangestuurd. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe zaken in elkaar grijpen, en dat de input van de ene afdeling direct impact heeft voor de organisatie intern en dus vaak ook voor de klant.

Gemeenschappelijke taal
De ‘compelling data-story’ is geschreven in een taal die iedereen binnen en buiten de organisatie begrijpt en spreekt. De data story is namelijk ook afgestemd op de rollen en profielen van alle medewerkers binnen de organisatie. En zo vormt deze gemeenschappelijke taal de basis voor en het succes achter de data-gedreven onderneming. En gaat bij iedereen hetzelfde lampje branden.

POSTED IN / DMYBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *