8 januari 2020 | By DMYB

Ben je een Data-boomer of een Data-gedreven persoon?

No comments

Ben je een Data-boomer of een Data-gedreven persoon? Hou je vast aan wat je eerder met veel inspanning hebt opgebouwd, of gooi je het roer om en laat je de legacy los die nu niets meer toevoegt? Data-gedreven denken, doen en handelen vergt een verandering qua DataMind-set. Dat maakt het er niet makkelijker op: het begint namelijk bij jouzelf, als mens. En zeg nu zelf, hoe vaak gooi jij het roer om?

In de gesprekken met bedrijven die wij begeleiden bij het opzetten van een data-strategie, ervaren wij steevast dat men vaak moeite heeft met dezelfde horde. Veel bedrijven zijn vastbesloten data-gedreven te opereren en investeren fors in technologie en algoritmen (Data-IQ) en stellen deze centraal. Punt is alleen, dat de transitie naar een data-gedreven cultuur niet met technologie begint, maar met de mensen die aan de knoppen zitten en de systemen voeden. Het vertrekpunt, nl. een aansprekende datavisie en -strategie ontbreekt veelal, waardoor medewerkers onderlinge verbinding, context en perspectief (Human-EQ) missen. Hierdoor wordt er niet data-gedreven gewerkt, is er gebrek aan innovatie en stagneert de ontwikkeling en groei van de organisatie.

Sleutel voor de data-gedreven organisatie
Wat is nu de juiste sleutel om hier snel stappen in te kunnen maken? Met name bedrijven en organisaties die veel interne (1st party) transactiedata bezitten vinden dit lastig. Immers, alle processen en systemen binnen de datacenters zijn erop gericht om de basisprocessen goed te laten verlopen. Andere datastromen rondom facturatie, marketing en sales vinden veelal op een andere plek plaats. De processen en technologie zijn veelal gefragmenteerd; en ook de aanwezige kennis bij medewerkers over al deze systemen is niet ‘in-sync’.

De directie van zo’n bedrijf hoort met enige regelmaat hoort dat ‘zij’ zoveel data bezitten dat het monetizen ervan  toch wel tot de mogelijkheden zou moeten behoren. En omdat dit zo voor de hand ligt, moet er dan ook wel een hele simpele oplossing voor zijn die direct kan worden toegepast. Een quick-fix is er alleen niet. Een verandering naar een DataMind-set is dan wel een keuze die je (snel) kunt maken, de implementatie daarvan gaat stap voor stap.

Het begint bij het begin
De eerste stap is dan ook vaak het moeilijkst, want welke stap is dat? En hoe groot moet deze dan zijn? Het werkt het best, wanneer de organisatie bereid is om te reflecteren op de bestaande business, systemen en de hieraan gekoppelde processen. Het werkt het best met een verhaal, -noem het de ‘pre-compelling data story’- dat wordt verkondigd door de directie; dat effent hiervoor de juiste paden. Het gaat dan om een aansprekend verhaal waarin de organisatie aangeeft dat het anders kan en moet(!), dat de organisatie op pad gaat richting een data-gedreven onderneming en dat hierbij nog geen vaste route is uitgestippeld. Dit intrigerende en inspirerende verhaal zorgt ervoor dat de poriën van de organisatie open gaan staan zodat men daadwerkelijk gebaande paden kan verlaten en op een frisse manier naar (business) modellen en datastromen kan kijken.

Instinctief weet iedereen ook best hoe zij dit gezamenlijk kunnen realiseren. Maar er moet een klimaat worden geschapen om in alle openheid met elkaar de eerste stap te zetten op weg naar een data-gedreven cultuur. Is dit niet een mooi voornemen voor het nieuwe jaar? Een jaar waarin je data-enthousiasme en gezond futureproof ondernemerschap bij elkaar brengt? Het jaar waarin je alle Data-IQ én Human-EQ samenvoegt en deze inzichten plaatst in een data-visie en data-strategie? Want hiermee vergroot je de mogelijkheden tot inzicht, samenwerking en innovatie en dus groei in jouw markt.

Hoe DataMinded wordt jouw bedrijf 2020?
Kijk op www.datamindyourbusiness.com

POSTED IN / DMYBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *