4 december 2019 | By DMYB

Customer Data Platform (CDP), ‘holy grail’ of alleen maar een nieuwe IT investering?

No comments

Veel bedrijven zijn vastbesloten data-gedreven te opereren en investeren daarom veel in nieuwe IT-oplossingen. Ze zijn overtuigd stappen te maken in de digitale transformatie en stellen dit veelal gelijk aan data-gedreven-opereren. De opmars van het Customer Data Platform (CDP) is een feit, ook in B2B-omgevingen. Maar gaat het Customer Data Platform hen ook helpen om de ‘data mindset’ te veranderen, of blijft het bij een nieuwe IT-implementatie?

Organisaties worden veelal gestuurd door externe stimuli en zoeken vertrouwen in het nieuwste ‘marketing automation systeem’ of een andere IT-oplossing. Na implementatie van een dergelijk IT-project zijn zij overtuigd dat ze weer stappen hebben gemaakt in de digitale transformatie. Veel organisaties zijn van mening dat ze dan echt data-gedreven zijn.

Welke rol speelt het Customer Data Platform (CDP) hierin? Een Customer Data Platform integreert alle relevante databronnen – intern/extern en offline/online – waarmee zij profielen en segmenten kunnen opbouwen. Vervolgens kunnen zij met behulp van slimme modellen (Artificial Intelligence – AI) een advies genereren voor een beslissing of vervolgactie via een voorkeurskanaal. Het is ontegenzeggelijk waar, dat hier de nodige data voor wordt ingezet, maar betekent gebruik maken van veel data dan ook hetzelfde als data-gedreven- opereren?

Hoe DataMinded is jouw bedrijf?
Vraag eens ‘at random’ aan diverse personen vanuit verschillende afdelingen voor wie het CDP is bedoeld. Hoogstwaarschijnlijk zul je ervaren dat de meeste medewerkers het Customer Data Platform zien als een instrument voor de marketeer. En dat is een grote valkuil. Het gaat hier om de disciplines rondom data-integratie en management, rondom segmentatie en profilering en uiteraard rondom activatie om conversie te realiseren. Het grijpt dus in op diverse geledingen en mensen binnen de organisatie. Het is dan ook van wezenlijk belang dat alle betrokkenen de waarde van data bezien vanuit hetzelfde perspectief en voldoende context hebben waarom ze doen wat ze doen. Anders wordt het helaas vaak managen volgens de ‘carrot and stick’ methode, keurig verwoord in een ‘balanced score card’, maar in de praktijk is dat veelal ‘management by hope’….

Data vanuit een modern perspectief
Het is dus een misverstand om vertrouwen te zoeken in het nieuwste systeem of platform, dit zijn slechts hulpmiddelen. Het vertrouwen moet vanuit de interne organisatie komen die ontdekt waar de potentiele kracht zit van de tot dusverre onontgonnen (interne) data. De kennis van de aanwezige data zit in de hoofden van medewerkers. Veel van deze kennis is echter aan banden gelegd in processen en systemen, en is hierdoor minder inzetbaar. Het gevaar ligt dan ook op de loer dat het Customer Data Platform wordt gevoed met data op basis van de oude principes. In welke mate gaat het CDP dan het verschil maken? Gaat het Customer Data Platform dan helpen om ook de ‘data mindset’ te veranderen en aanzetten tot groei die je voorstaat, of blijft het bij een nieuwe IT- implementatie? Of ga je inzichten die uit data komen een voedingsbodem geven voor het omvormen van businessmodellen?

Radicaal anders denken
Het is wel duidelijk dat je iets met data moet doen. Waar het over gaat is dat je de bereidheid en de data-drive moet hebben om het anders te doen. Vanuit een gezond en realistisch ambitieniveau de wens uitspreken om te innoveren en de visie te vormen of te volgen wat jouw bedrijf kan laten groeien. Wanneer je dit samenvat in een aansprekend verhaal, kan iedereen dat op energieke wijze uitdragen. Zo krijgt iedereen afzonderlijk vertrouwen dat ze met de juiste zaken bezig zijn. En het zorgt voor een mooie opmaat naar een nieuw geluid. Een geluid dat maakt dat alle afdelingen gaan ‘dansen’ op het ritme van de data-gedreven organisatie. Hierdoor voed je systemen optimaal en gaat je Customer Data Platform optimaal functioneren!

Zeg eens: hoe DataMinded is jouw bedrijf?
Kijk op www.datamindyourbusiness.com

POSTED IN / DMYBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *