27 november 2019 | By DMYB

Data gedreven? Uiteraard, maar ook de laatste MVP is helaas nog steeds ‘old-school’ opgezet ….

No comments

De basis van een data gedreven organisatie begint bij een data gedreven cultuur en dan praten we al snel over de mens binnen de onderneming. Het vergt hierbij moed van directie, managers en  medewerkers om het oude gedachtengoed overboord te gooien en radicaal van koers te veranderen: wanneer zij zichzelf openstellen en hun kwetsbaarheid laten zien, zullen ze erkennen dat oude wijsheden en aannames niet (altijd) meer op gaan. Er is dus -naast moed- zeker ook een visie vanuit de directie nodig om de gebaande paden te verlaten, en de weg in te slaan richting de DataMinded organisatie. Een organisatie die klaar is voor de toekomst en groei laat zien op alle domeinen en binnen alle afdelingen.

Radicaal andersdenken
Wanneer je de vraag eens ‘at random’ aan diverse personen vanuit verschillende afdelingen stelt of ze bereid zijn om daadwerkelijk data gedreven te opereren, zul je hoogstwaarschijnlijk ervaren dat het gros van hen hier open voor staat en bereid is de mainstream te verlaten. Voorwaarde is uiteraard dan wel dat de bestaande dienstverlening naar (interne) klanten niet op de helling komt te staan, omdat bestaande KPI’s ook moeten worden behaald. Maar de wil en de moed om te veranderen is daadwerkelijk aanwezig. Wat dus nodig is, is een gezamenlijke stip op de horizon die dermate ambitieus is dat alleen een radicale omslag in denken-doen-en-handelen dat gaat realiseren.

Data vanuit een modern perspectief
Hoe je dat doet? Haal directie, medewerkers & managers (deels) uit hun dagelijkse praktijk en geef ze de ruimte om, vanuit een nieuw te ontdekken dataperspectief, een of meerdere producten of diensten als MVP op te bouwen.
Wanneer je de businessvraag met behulp van een hackaton kan invullen, voelen mensen zich vrijer en creatiever dan ooit. Laat daarom deze energie vrij stromen en “see what happens”. Wedden dat data dan eenvoudiger te integreren is in het MVP, met als gevolg dat toegevoegde waarde vanuit data beter wordt benut?

Monitoring
Door kort cyclisch data te analyseren, kan de verbetercyclus of de time-to-market versneld worden. Hiervoor is geen wezenlijke aanpassing van de bedrijfsvoering nodig. En krijgt iedereen (dus niet alleen de data scientist) gevoel bij data om deze dan ook direct toe te kunnen passen en progressief verder op te schakelen.

Hoe DataMinded is jouw directie?
Het behoeft geen betoog meer dat je iets met data zou kunnen of moeten doen. Data gedreven zijn is een keuze. Want waar het over gaat is dat je de bereidheid én de drive moet hebben om het anders te willen; en dat moet door de directie gedragen worden. Want wanneer zij dat niet dragen, verandert er niets – en dat brengt risico’s met zich mee. Want anderen doen dat namelijk wel.

Hoe DataMinded is jouw bedrijf?
Kijk op www.datamindyourbusiness.com

POSTED IN / DMYBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *