21 november 2019 | By DMYB

Natuurlijk vindt de CIO dat de organisatie data-driven is, maar weet iedereen dat?

No comments

In de voortsnellende wereld van digitale transformatie – artificial intelligence, marketing automation, customer journeys en data platforms – zijn veel organisaties op zoek naar de juiste sleutel om data gedreven te opereren. De DataMindset van de organisatie beperkt zich echter niet tot een paar afdelingen. Een DataMinded bedrijf belegt groei vanuit data in alle geledingen van de eigen organisatie en het externe ecosysteem waarin het opereert. Integraal gebruik maken van de beschikbare data vergt een totaal nieuw en anders denken.

Hierbij staat de mens centraal, hoe gek dat ook mag klinken in de tijd van ‘big data’. Mensen betrekken bij het data potentieel is essentieel om het verschil te maken. De kennis rondom dit data potentieel is namelijk aanwezig bij elke werknemer in ieder bedrijf. Voor een fundamenteel transformatieproces als data écht centraal zetten is de kennis en betrokkenheid van medewerkers cruciaal.

Data gedreven werken gaat dus niet zozeer over data-systemen, data-processen en de data-profielen. Het gaat in dit geval over een groter asset binnen het bedrijf. De kennis over beschikbare data en de onderliggende verbanden, is niet zozeer in de cloud opgeslagen maar in de hoofden van de medewerkers die hier mee werken. Hierin ligt de sleutel, om organisaties in contact met hun daadwerkelijke datapotentie te brengen, en zo groei te realiseren.

Hoe DataMinded is jouw bedrijf?
Vraag eens ‘at random’ aan diverse personen vanuit verschillende afdelingen wat is er is veranderd na implementatie van het laatste marketing automation- of CRM-applicatie, dan wel aansluiting op een platform.  Hoogstwaarschijnlijk zul je ervaren dat de antwoorden die je krijgt betrekking hebben op de specifieke processen rondom deze applicatie of platform. Transactionele data op een slimme manier inzetten om processen te verbeteren of deze data anderzijds monetizable te maken is hier dan niet in meegenomen.

Vanuit deze setting zul je geen grote sprongen maken in omzet en marge en zal het op organisatieniveau op zijn best gelijk blijven. Het streven naar en dromen over exponentiële groei blijft dan wel hangen in ‘management by hope’.

Hoe erg is dit? Hoe erg is het wanneer jouw bedrijf zich bevindt in een sector waar de grote tech bedrijven of andere grote spelers hun pijlen op (zullen) richten? Hun enorme slagkracht en ‘big data fundamentals’ kunnen ervoor zorgen dat je voor onaangename verassingen komt te staan. Slechts ‘concurreren-op-prijs’ of ‘concurreren-op-de-relatie’ maakt dat het oude businessmodel geen lang leven beschoren is.

Moderne bedrijven
Moderne bedrijven hebben een ‘Data Hero’ perspectief gecreëerd dat centraal staat in het denken – doen en handelen binnen alle geledingen. Hierdoor is data eenvoudiger te integreren in het businessmodel en dus ook de organisatie. Met als gevolg dat toegevoegde waarde vanuit data wordt benut.

Zij hebben laag voor laag de juiste argumenten gevonden om data optimaal te benutten voor de groei van de organisatie. Daarbij wordt de valse databelofte geïdentificeerd en vervangen worden door nieuwe data-inzichten. Zij hebben zowel nagedacht over platforms en processen, als ook de cultuur van de organisatie. De 3 pilaren (People, Organisation & Culture) om echt data te gelde te maken voor groei zijn hierbij dan in balans.

Radicaal anders denken
Het behoeft geen betoog meer dat je iets met data zou kunnen of moeten doen. Waar het over gaat is dat je niet alleen naar de logische (IT) componenten moet kijken om uiteindelijk jouw bedrijf te laten groeien. Kijk dan ook, gezamenlijk met de organisatie, waar data verschil maakt en laat los wat niets toevoegt. Met het herkennen en erkennen van de waarde van data ontstaan er denkbeelden over business maken met behulp van data die voorheen onontgonnen waren. Dit is dé manier om jouw bedrijf te laten groeien.

Bundel deze kennis in een nieuw ‘data gedreven businessmodel’ en laat deze wortelen in een gezamenlijk aansprekend verhaal, de ‘compelling data story’, dat iedereen op energieke wijze kan uitdragen. Hierdoor weten medewerkers, klanten en de markt waar je voor staat, hoe je voor hen kunt bijdragen aan optimalisatie en wat je hiervoor in petto hebt.

Hoe DataMinded is jouw bedrijf?
Kijk op www.datamindyourbusiness.com

POSTED IN / DMYBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *